Regler

Der er nogle regler vi alle sammen skal overholde for at arrangementet løber som forventet og bliver rigtig hyggeligt.

– Deltagere skal altid følge anvisninger fra SkiveLAN medarbejdere/medhjælpere.
– Det er ikke tilladt at benytte højtalere.
– Det er ikke tilladt at medbringe toastere, kaffemaskiner, el-kedler eller andre elektriske apparater med højt strømforbrug.
– Det er ikke tilladt at medbringe sofaer eller andre større møbler. Men det er tilladt at medbringe sin egen kontorstol.
– Det er ikke tilladt at sove under borde, på gang-arealer eller lign. Det skal forgå i de op-mærkede soveområder.
– Alle deltagernes ejendele skal placeres på deltagerens bordplads eller derunder.
– Der må under ingen omstændigheder stå ejendele i gangarealerne, foran døre eller porte da disse er flugtveje.
– Gældende lovgivning vedr. kopiering af software og ophavsretbeskytte materiale skal overholdes til arrangementet.
– Det er ikke tilladt at tiltvinge sig adgang til andres udstyr eller på anden måde benytte andres udstyr, uden tilladelse fra rette vedkommende.
– Når en deltager forlader lanet, er det personens eget ansvar at tage sine medbragte ejendele med sig, samt smide alt sit affald ud.
– Evt. glemte ejendele skal gøres krav på inden 30 dage efter lanet. Herefter doneres resten til velgørende formål, eller bortskaffes.
– Hvis der er mindre end 4 hold tilmeldt til en af turneringerne, har vi den fulde ret til at nedlægge den pågældende turnering.
– Deltagelse til SkiveLAN sker udelukkende på deltagerens eget ansvar.
– SkiveLAN påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller anden skade på udstyr.
– Hel eller delvis refundering af billet er ikke muligt, heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.
– Snyd med billetter, salg til højere pris eller andre forsøg på uberettiget at komme ind, vil blive politianmeldt.
– Du må gerne medbringe dig eget mad og drikke under dette event.

Hvis gældende regler ikke bliver overholdt, forbeholder SkiveLAN sig retten til uden varsel at bortvise personer fra lanet, uden mulighed for refundering af evt. billet.

Alkohol og stoffer

– Det er ikke tilladt at indtage nogle former for alkohol, euforiserende stoffer eller møde op i påvirket tilstand til lanet.
– Forbuddet gælder på hele området for lanet, både i hallerne, parkeringspladserne og de andre udendørs arealer.
– Det er ikke tilladt at indtage alkohol uden for lanets område, og derefter benytte lanets soveområde i påvirket tilstand.

Overtrædelse af disse regler vil medføre til øjeblikkelig bortvisning uden undtagelse, og uden refundering af evt. billet.

Rygning

– Det er ikke tilladt at ryge indendørs.
– Rygning må kun ske udendørs i de markerede rygeområder.
– Der gælder samme regler for brugere af e-cigaretter, som for almindelige rygere.

Andet

– Det er ikke tilladt at sælge varer eller ydelser til SkiveLAN uden skriftlig tilladelse fra os.
– SkiveLAN forbeholder sig retten til at video overvåge, tage billeder og optage video til lanet, samt at distribuere dette til internettet og bruge det til markedsføring af SkiveLAN uden tilladelse fra personer, der måtte optræde på optagelserne/billederne.
– SkiveLAN forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik, jft. gældende lovgivning, på hele SkiveLAN netværk samt internetforbindelse.